انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه ها ۱۴-۱۶ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه ها ۱۲-۱۴ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
مبادی عرفانی زیباشناسی نصرالله حکمت یکشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷-تاریخ شروع ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
عرفان نظری ( قم ) سیداحمد غفاری سه شنبه ها ۱۵-۱۷ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
کلام جدید(قم) اسماعیل علی‌خانی دوشنبه ها ۱۴-۱۶ تاریخ شروع ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
سهروردی و ایران باستان بابک عالیخانی چهارشنبه ها ۱۳-۱۵ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم غلامرضا اعوانی دوشنبه ها ۹-۱۱ صبح ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
نقد قوه حکم کانت (۳) شهین اعوانی یک شنبه ها ساعت ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
گفتگوی حکمت هنر دینی حمیدرضا فرزان‌یار شنبه ها ساعت ۱۴-۱۶ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
منطق (اساس الاقتباس) مجید حمیدزاده شنبه ها ساعت ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم (قم) عبدالحسین خسروپناه شنبه ها ۱۰:۳۰-۱۲ ۳۰ ۰ ۰ ريال
نفس معاد ارز دیدگاه اشراقی و حکمت متعالیه سیدمحمد موسوی چهارشنبه ها ۱۰-۱۲ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تاریخ فلسفه: ارسطو و مکتب مشاء محمدجواد اسماعیلی سه شنبه ها ۱۵-۱۷ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات و تنبیهات (الهیات) سیدمحمود یوسف‌ثانی سه شنبه ها ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
پدیدارشناخت تاریخ استعلائی فلاسفة اسلامی منوچهر صدوقی سها سه شنبه ها ۱۶-۱۸ ۳۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح منظومه حاج ملاهادی سبزواری مجید حمیدزاده دوشنبه ها ۱۶-۱۸ ۵۰ ۰ ۰ ريال
جهان‌شناسی تطبیقی (همراه با پاسخ به پرسش‌های آزاد اعتقادی) علی افضلی دوشنبه ها ۱۵:۳۰-۱۷:۳۰ ۵۰ ۰ ۰ ريال