انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
نفس در فلسفه اشراق و حکمت متعالیه سیدمحمد موسوی سه شنبه ها ساعت ۱۲-۱۰ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
اراده آزاد(قم) محمد حسین زاده یکشنبه ها ساعت ۲۰-۱۸ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم قیصری (قم) عبدالحسین خسروپناه شنبه ها ساعت ۱۲-۱۰:۳۰ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
سیری در حکمت مشاء: مروری بر مابعدالطبیعه فارابی و ابن‌سینا لیلا کیانخواه چهارشنبه ها ساعت ۱۷ - ۱۵ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
مسائل قدسیه منوچهر صدوقی سها سه شنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات و تنبیهات (الهیات) سیدمحمود یوسف‌ثانی سه شنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
مطالعات متأخر در باب هنر دینی حمیدرضا فرزان‌یار سه شنبه ها ساعت ۱۷-۱۵ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تاریخ فلسفه: مکتب نوافلاطونی محمدجواد اسماعیلی سه شنبه ها ساعت ۱۷-۱۵ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح منظومه حکیم سبزواری مجید حمیدزاده دوشنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۰ ريال
جهان‌شناسی تطبیقی (همراه با پاسخ به پرسش‌های آزاد اعتقادی) علی افضلی دوشنبه ها ساعت ۱۸ - ۱۵:۴۵ ۵۰ ۰ ۰ ريال
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه ها ساعت ۱۶-۱۴ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۲ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص ‌الحکم ابن عربی غلامرضا اعوانی دوشنبه ها ساعت ۱۱-۹ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
حکمت و معماری عبدالحسین خسروپناه یکشنبه ها ۱۹-۱۷ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
علم و دین(۱) میثم توکلی بینا یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
منادولوژی لایب نیتز(متن) شهین اعوانی یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
منطق (اساس الاقتباس) مجید حمیدزاده شنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۰ ريال
رسائل فهلوی بابک عالیخانی شنبه ها ساعت ۱۶-۱۴ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح حکمه الاشراق بابک عالیخانی شنبه ها ساعت ۱۲-۹ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال