انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
شرح حکمه الاشراق بابک عالیخانی شنبه ۱۲-۰۹ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
سیر اندیشه از لایب نیتز تا هگل: تجربه گرایان شهین اعوانی یکشنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
علم و دین (۲) میثم توکلی بینا یکشنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم غلامرضا اعوانی دوشنبه ۱۱-۰۹ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه ۱۴-۱۲ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه ۱۶-۱۴ ۲۰۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
جهان‌شناسی تطبیقی (همراه با پاسخ به پرسش‌های آزاد اعتقادی) علی افضلی دوشنبه ۱۸-۱۵:۴۵ ۵۰ ۰ ۰ ريال
تاریخ فلسفه: مکتب نوافلاطونی محمدجواد اسماعیلی سه شنبه ۱۷-۱۵ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
مطالعات متأخر در باب هنر دینی حمیدرضا فرزان‌یار سه شنبه ۱۶-۱۴ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات و تنبیهات (الهیات) سیدمحمود یوسف‌ثانی سه شنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
التوحید الفائق فی معرفه الخالق منوچهر صدوقی سها سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
کتاب المحبه از احیاء العلوم غزالی اکبر ثبوت چهارشنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص الحکم قیصری (قم) عبدالحسین خسروپناه یکشنبه ۱۲:۳۰-۱۱ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال
اراده آزاد(قم) محمد حسین زاده یکشنبه ۱۴-۱۲:۳۰ ۵۰ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ريال