انتخاب نام دوره نام استاد تاریخ برگزاری ظرفیت کل رزرو شده هزینه
شرح فصوص الحکم (قم) عبدالحسین خسروپناه شنبه ها ۱۲-۱۰:۳۰ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح اشارات و تنبیهات (الهیات) سیدمحمود یوسف‌ثانی سه شنبه ها ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
مطالعات متأخر در باب هنر دینی حمیدرضا فرزان‌یار سه شنبه ها ۱۶-۱۴ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح منظومه حکیم سبزواری مجید حمیدزاده دوشنبه‌ها ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۰ ريال
جهان‌شناسی تطبیقی (همراه با پاسخ به پرسش‌های آزاد اعتقادی) علی افضلی دوشنبه‌ها ۱۷:۴۵ - ۱۵:۴۵ ۵۰ ۰ ۰ ريال
شروح الحکمه منوچهر صدوقی سها سه‌شنبه‌ها ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تفسیر قرآن در حکمت متعالیه سیدمصطفی محقق داماد دوشنبه‌ها ۱۶-۱۴ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام غلامحسین ابراهیمی دینانی دوشنبه‌ها ۱۴-۱۲ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
شرح فصوص ‌الحکم ابن عربی غلامرضا اعوانی دوشنبه‌ها ۱۱-۹ ۲۰۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
منطق (اساس الاقتباس) مجید حمیدزاده شنبه ها ساعت ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۰ ريال
حکمت مشرقیه بابک عالیخانی شنبه ها ۱۵-۱۳ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تمثیل وعالم مثال در هنر دینی سید رضا فیض چهارشنبه ۱۷-۱۵ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تمهید القواعد (قم) سیداحمد غفاری دوشنبه ۲۰-۱۸ ۵۰ ۰ ۰ ريال
اراده آزاد(قم) محمد حسین زاده یکشنبه ۱۲-۱۰:۳۰ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
تایخ فلسفه: از مکتب رواقی تا مکتب نوافلاطونی محمدجواد اسماعیلی سه شنبه۱۷-۱۵ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
سیری در حکمت مشاء: مروری بر مابعدالطبیعه فارابی و ابن‌سینا لیلا کیانخواه سه شنبه ۱۵-۱۳ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
متافیزیک علم امیراحسان کرباسی زاده حسن امیری آرا دوشنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
مهارت‌های نگارش مقالات پژوهشی مهدی عاشوری دوشنبه ۱۲-۱۰ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال
منادولوژی لایب نیتز شهین اعوانی یکشنبه ۱۸-۱۶ ۵۰ ۰ ۲۰۰,۰۰۰ ريال