اخبار کلاس های آزاد
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ، ۰ نظر

برنامه نیمسالدوم تحصیلی۹۷-۱۳۹۶دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام -سالتحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ، ۰ نظر

برای دانلود فایل فشرده این درس‌گفتارها می‌توانید از انتهای سمت چپ صفحه قسمت مستندات استفاده نمائید.

ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام -سالتحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ، ۰ نظر

برای دانلود فایل فشرده این درس‌گفتارها می‌توانید از انتهای سمت چپ صفحه قسمت مستندات استفاده نمائید.

«رموز اشراقی شاهنامه» با تدریس دکتر بابک عالیخانی

۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ، ۰ نظر

دانلود متن کامل درسگفتارهای «رموز اشراقی شاهنامه» با تدریس دکتر بابک عالیخانی