• نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»
  ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ، ۰ نظر

  در برخی قضایا و در برخی زبان‌ها افزون بر موضوع و محمول واژه‌ای (مانند «است»)‌وجود دارد که ربط یا رابط نام دارد...

 • نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ، ۰ نظر

  از مسائل مبنایی در فلسفه اسلامی بحث اصالت وجود یا ماهیت است که ثمره آن در مباحث صفات، سنخیت و رابطه وجودی میان خلق و خالق است...

 • مجید احسن ، حسن معلمی
  تاملی بر دیدگاه ابن سینا و شیخ اشراق در اصالت وجود یا ماهیت
  ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ، ۰ نظر

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی، سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

 • حسین عشاقی
  حکم ناپذیری وجود
  ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ، ۰ نظر

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی، سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

 • سیدمحمود نبویان
  صاحبان حق
  ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ ، ۰ نظر

  منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

 • به قلم محمدتقی یوسفی
  تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق
  ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ ، ۰ نظر

  «تناسخ» آموزه ای که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نمی توان از بازتاب های کلامی آن نیز غافل شد و اندیشمندان مسلمان  غالبا به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه ای دیگر سخن گفته است....

   

 • عسکری سلیمانی امیری
  حضوری بودن محسوسات
  ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ ، ۰ نظر

  فیلسوفان مشاء در مورد محسوسات قائل به انطباع صورت‏های حسی در اندام‏های حسی هستند. و در خصوص ابصار دو رأی از گذشته مطرح بوده است ....

 • محمّد جعفری
  چیستی وحی از دیدگاه ملّا‌صدرا
  ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ، ۰ نظر

  همواره بحث از چیستی وحی از منظرهای گوناگون بحثی جذاب بوده است، فلاسفه، با طرح این بحث، گام مؤثّری در راه تلفیق دین و فلسفه و تحلیل فلسفی آموزه‌های دینی برداشتند....

 • براهین توحید در فلسفه ملّاصدرا
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ، ۰ نظر

  فلاسفه در طول تاریخ، تلاشهای فراوانی برای اثبات وحدانیت خداوند به انجام رساندهاند. ملّاصدرا در این میان، به طور مفصّل، به نقد و تهذیب این براهین پرداخته...

 • محمّد حسین‌زاده
  حواس باطنی از منظر معرفت‌شناسی
  ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ ، ۰ نظر

  گرچه بررسی حواس باطنی از منظر معرفت‌شناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تفکیک میان ساحت معرفت‌شناختی و وجودشناختی آنها مشکل به نظر می‌رسد، اما ...