• با تدریس دکتر علی رافعی
    شرح و تفسیر مثنوی
    ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ ، ۰ نظر

    درس شرح و تفسیر مثنوی معنوی، توسط دکتر علی رافعی، شنبه ها از  ۱۵ تا ۱۶:۳۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود ...