صوت کلاس های تفسیر قرآن در حکمت متعالیه

۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ، ۰ نظر

درس «تفسیر قرآن در حکمت متعالیه» توسط دکتر سیدمصطفی محقق داماد،‌دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود .

  • توسط دکتر سیدمصطفی محقق داماد
    صوت کلاس های تفسیر قرآن در حکمت متعالیه
    ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ، ۰ نظر

    درس «تفسیر قرآن در حکمت متعالیه» توسط دکتر سیدمصطفی محقق داماد،‌دوشنبه هر هفته از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود .