• دکتر مهدی محقق
    شرح کتاب حکمت الاشراق
    ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ ، ۰ نظر

    کتاب حکمت اشراق اثر سهروردی توسط دکتر مهدی محقق، روزهای دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تدریس می شود