• توسط دکتر سیدمحمود یوسف ثانی
    تدریس بخش منطق کتاب اشارات
    ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ، ۰ نظر

    بخش منطق کتاب اشارات و تنبیهات توسط دکتر سیدمحمود یوسف ثانی،‌سه شنبه هر هفته از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مؤسسه پ‍ژوهشی حکمت و فلسفه برگزار می شود.