• فلسفه سیاسی ابن‌سینا
    ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ ، ۰ نظر

    ابن‌سینا در مابعد‌الطبیعه، منطق و پزشکی در میان حکیمان مسلمان شخصیتی کم‌نظیر است، تا آنجا که تا قرون متمادی بزرگترین حکیم شرق به حساب می‌آمد و آثارش محور تعلیم و تربیت حکمت مشاء بود...