انتشارات
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ ، ۰ نظر

نشریه ترنم حکمت «مجموعه‌ای از دستاوردهای سال ۱۳۹۴ مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منتشر شد.

هفتمین شماره اشراق منتشر شد

۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ، ۰ نظر

سالنامه اشراق که حاصل همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و آکادمی علوم اسلامی روسیه می‌باشد...

«ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام»

۱۳۹۵/۰۶/۱۴ ، ۰ نظر

دی وی دی درس‌گفتارهای «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» در سال ۱۳۹۴ منتشر شد.