• طرح‌نامه پژوهشی
    ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ، ۰ نظر

    طرح‌نامه پژوهشی: اعضای محترم هیئت علمی و افرادی که قصد همکاری پژوهشی با مؤسسه را دارند،‌دو نسخه پیوست را دریافت کرده و پس تکمیل به کارشناس پژوهش تحویل دهند

  • مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی در دست اجرا
    ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ، ۰ نظر

    مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در حال حاظر ده ها طرح پژوهشی در دست اجرا دارد، طرح تصحیح آثار ابن سینا و ترجمه فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ....