• فراز و فرود فکرفلسفی منتشر شد
  ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ، ۰ نظر

  حکمت و فلسفه: کتاب فراز و فرود فکر فلسفی به قلم فیلسوف ارزشمند جتاب دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

 • طرح‌نامه پژوهشی
  ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ ، ۰ نظر

  طرح‌نامه پژوهشی: اعضای محترم هیئت علمی و افرادی که قصد همکاری پژوهشی با مؤسسه را دارند،‌دو نسخه پیوست را دریافت کرده و پس تکمیل به کارشناس پژوهش تحویل دهند

 • مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی در دست اجرا
  ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ ، ۰ نظر

  مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، در حال حاظر ده ها طرح پژوهشی در دست اجرا دارد، طرح تصحیح آثار ابن سینا و ترجمه فرهنگ نامه تاریخی مفاهیم فلسفه ....