• نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»
  ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ ، ۰ نظر

  در برخی قضایا و در برخی زبان‌ها افزون بر موضوع و محمول واژه‌ای (مانند «است»)‌وجود دارد که ربط یا رابط نام دارد...

 • نقد و بررسی دیدگاه میرداماد در اصالت یا اعتباری بودن وجود
  ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ، ۰ نظر

  از مسائل مبنایی در فلسفه اسلامی بحث اصالت وجود یا ماهیت است که ثمره آن در مباحث صفات، سنخیت و رابطه وجودی میان خلق و خالق است...

 • وجوب نظر (به کارگیری عقل) در معارف دینی از منظر کلام اسلامی
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ، ۰ نظر

  بهره‌گیری از عقل و تفکر عقلی و اعتبار آن در معارف دینی، مسئله‌ای است که از دیرباز در قلمرو اندیشة دینیکانون توجه بوده است. در قلمرو اسلامی، مکاتب گوناگون کلامی نه تنها اعتبار عقل و تفکر عقلی را به منزلة منبعی برای رسیدن به معارف دینی به رسمیت می‌شناسند، بهره‌گیری از عقل را در این زمینه واجب می‌دانند....

  منبع: فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره ۱ (پیاپی ۵)، بهار ۱۳۹۰

 • تحلیل و بررسی فطرت در آثار استاد شهید مطهّری
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ، ۰ نظر

  مقالةپیش‌رو در پی تحلیل و بررسی فطرت از نگاه استاد مطهّری با روشی توصیفی- تحلیلی است. نگارنده با طرح پرسش‌هایی در باب فطرت، کوشیده است تا با رجوع به آثار استاد مطهّری، پاسخی درخور بیابد. مهم‌ترین پرسش در باب فطرت این است که آیا از بدو تولد، معارف و گرایش‌هایی ذاتی در نهاد انسان تعبیه شده است....

  منبع: فصلنامه معرفت کلامی، سال دوم، شماره ۱ (پیاپی ۵)، بهار ۱۳۹۰

 • محمدحسن پاکدامن
  گرایش‌های کلامی در عصر امام رضا(ع)
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ، ۰ نظر

  حضرت ابوالحسن علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) از استوانه‌های پایدار کلام شیعی بوده و روایات و منصوصات به جای مانده از آن حضرت....

 • عقل و روش کلامی امام رضا(ع)
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ، ۰ نظر

  بی‌تردید عصر امام رضا(ع) از جمله زمان‌هایی است که بحث‌های اعتقادی و کلامی رونقی مضاعف یافته بود و....

 • خدیجه هاشمی
  خردورزی از دیدگاه امام رضا (ع)
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ، ۰ نظر

  حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام که نامش تلألؤ آفرین است در مدت زمان کوتاهی به اندازه تمام تاریخ فضا را روشن کرده...

 • ترجمه احمد نمائی
  علی بن موسی الرضا ( ع) در پژوهش ویلفرد مادلونگ
  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ ، ۰ نظر

  علی [بن موسی الرضا ]‌، ابوالحسن بن موسی بن جعفر امام هشتم شیعیان، در منابع شیعی از او به نام ابوالحسن الثانی نام می برند....

 • به قلم اسماعیل علی‌خانی
  جریان‌شناسی جنبش‌های مهدوی
  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ، ۰ نظر

  از جریان‌های مطرح در جهان اسلام، جنبش‌های مهدوی یا متمهدیان است. جهان اسلام در طول تاریخ اسلام آزمایشگاه مهدویت بوده...

 • به قلم جواد گلی و حسن یوسفیان
  جریان‌شناسی نومعتزله
  ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ ، ۰ نظر

  جریان نومعتزله، یکی از جریان‌های مهم کلامی در جهان اسلام است. این جریان، خاستگاه خود را در آرای معتزلیان قدیم می‌جوید و به دنبال تجدید بنای معرفتی اسلام بر پایه عقل‌گرایی است..