• تذکرة‌الاولیاء؛ تذکره چیست؟ اولیء کیستند؟
  ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ ، ۰ نظر

  در مقاله حاضر تذکرة¬الاولیاء به عنوان یک اثر عرفانی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که تذکره چیست؟ و اولیاء کیستند؟ در پاسخ به این دو سؤال، دو نگرش موجود به این اثر یعنی نگرش ادبی و تاریخی نیز تحلیل می گردد و از منظر عرفانی به شبهات موجود درباره آن پاسخ داده می شود...

  مؤلف: شهرام پازوکی

  سال پنجم، شماره اول، دورة جدید، زمستان ۱۳۸۷

 • بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت
  ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ، ۰ نظر

  در سنت ادیان ابراهیمی، آثار عرفانی را با رویکردهای الهیاتی گوناگونی بررسی می‌توان کرد. یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین رویکردهای الهیاتی در الهیات جدید، رویکرد سلبی است...

  مؤلفان: دکتر قاسم کاکایی و اشکان بحرانی

 • عاشورا و امام حسین در سنت عرفانی
  ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ، ۰ نظر

  مهم‌ترین موضوع عرفان و تلقی عرفانی از دین، موضوع ولایت است، البته نه به معنای سیاسی لفظ بلکه به معنایی که عرفا آن را فهویده و بسط داده‌اند. از نظر عرفانی، ولایت، حقیقت و باطن دین است و رسالت جنبه ظاهری آن...

  مؤلف: شهرام پازوکی

 • مینیاتور ایرانی
  ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ ، ۰ نظر

  به دلایلی.. هنر مینیاتور نمی‌تواند هنری مقدس باشد. ولی تا آن حد که به صرافت طبع تلفیق یافته است با آنچه که می‌توان مفهوم حیات و جهان‌شناسی اسلامی نامید، کم‌وبیش خواه به شکل ظهور و بروز فضایل و یا در ضمن به صورت منعکس ساختن یک شهود عرفانی، از یک نوع جوّ معنوی برخوردار است...

  مؤلف: دکتر غلامرضا اعوانی (مترجم)