به قلم محمدتقی یوسفی

تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۱۱:۰۰ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق

«تناسخ» آموزه ای که در علم النفس فلسفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نمی توان از بازتاب های کلامی آن نیز غافل شد و اندیشمندان مسلمان  غالبا به امتناع عقلی آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه ای دیگر سخن گفته است....

 

فصلنامه معرفت فلسفی، سال پنجم، شماره 4 (پیاپی 20)، تابستان 1387