تذکرة‌الاولیاء؛ تذکره چیست؟ اولیء کیستند؟

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۵۳:۳۸ ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ و در حوزه های عرفان - ۰ نظر
تذکرة‌الاولیاء؛ تذکره چیست؟ اولیء کیستند؟

در مقاله حاضر تذکرة¬الاولیاء به عنوان یک اثر عرفانی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که تذکره چیست؟ و اولیاء کیستند؟ در پاسخ به این دو سؤال، دو نگرش موجود به این اثر یعنی نگرش ادبی و تاریخی نیز تحلیل می گردد و از منظر عرفانی به شبهات موجود درباره آن پاسخ داده می شود...

مؤلف: شهرام پازوکی

سال پنجم، شماره اول، دورة جدید، زمستان ۱۳۸۷

.