مدیرگروه فلسفه اسلامی

دکتر ﻟﻴﻼ ﻛﻴﺎن ﺧﻮاه

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۵۷:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر ﻟﻴﻼ ﻛﻴﺎن ﺧﻮاه

لیلا کیان خواه دکترای خود را در سال ۱۳۹۰ از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است.حوزه های پژوهش او عمدتاً در فلسفه مشاء و کلام معتزلی است.

بِسم الله الرّحمن الرّحیم

لیلا کیان خواه

لیلا کیان خواه دکترای خود را در سال 1390 از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است. حوزه های پژوهش او عمدتاً در فلسفه مشاء و کلام معتزلی است.

تحصیلات:
* دکتری فلسفه مشاء‌ دانشگاه تربیت مدرس. تیر 1390
* کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس. خرداد1383
* کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه امام صادق (علیه السّلام). بهمن  1379
*  دیپلم ریاضی فیزیک، دبیرستان خواجه عبدالله انصاری.  سال 1374

افتخارات و موفقیتهای علمی :

1- رتبه اول دانشگاه امام صادق (علیه السلام) در میان فارغ التحصیلان تمامی رشته ها در سال 1379
2- رتبه سوم کشوری آزمون سراسری کارشناسی ارشد 1380
3- رتبه اول آرمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس سال 1385
4- دانشجوی ممتاز دانشگاه تربیت مدرس ( منتخب شورای هدایت استعدادهای درخشان )

تدریس (از سال 1383 تا کنون) :
    - کلیات فلسفه، بدایه الحکمه و مسائل کلامی جدید، حوزه علمیه بنت الهدی صدر
    - کلام تخصصی 1 و 2 ، منطق مظفر، منطق جدید 1 و 2 ( گزاره ها و محمولات)، حکمت مشاء و حکمت اشراق، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)
    - نهایه الحکمه (مبحث علیت و اتحاد عقل و عاقل و معقول، قوه و فعل، مباحث ماهیت ) ، علم النفس و منطق، دانشگاه الزهرا.
- منطق و فلسفة مشاء دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی.
- فلسفة مشاء دوره دکتری، دانشگاه خاتم.

فعالیت های پژوهشی :
الف – مقالات:
1- نظم طبیعت و یکتا پرستی ، نشریه مشکوه ، پاییز 1377
2- تحلیل انتقادی دیدگاه متکلمان معتزلی درباب نظریه ثبوت نشریه تخصصی گروه فلسفه دانشگاه امام صادق (علیه اسلام) تابستان 1385
3- مقدمه ای بر نظریه اشیاء ماینونگ، مجله پژوهشهای فلسفی دانشگاه تبریز)شماره 205)
4- بررسی تعارض قانون علیت و اصل عدم قطعیت – حکمت سینوی – تابستان 1386
5- وجود و صفات محرک نا متحرک-نشریه حکمت سینوی بهار و تابستان 1388
6- محکی موجود بما هو موجود از دیدگاه ابن سینا –حکمت سینوی،  بهار و تابستان 1390
7- تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا: تاثیر رساله اغراض مابعدالطبیعه فارابی، حکمت سینوی، بهار و تابستان 1391
8- تعریف و موضوع مابعدالطبیعه از دیدگاه توماس آکویناس: ضرورت وجودکلام مقدس، جاویدان خرد،پاییز و زمستان 90، شمارة 20
9- رابطة الهیات مابعدالطبیعه از دیدگاه ابن سینا و توماس آکینی، چاپ در کتاب: ابن سینا پژوهشی به کوشش فاطمه فنا، خانه کتاب، تهران ، 1392
10- تعریف مابعدالطبیعه از دیدگاه فارابی(بر اساس کتاب های تحصیل السعادة، فلسفة أرسطوطالیس، الحروف و فصول منتزعة)، حکمت سینوی، پاییز و زمستان93 ،شمارة 52
11- تعریف مابعدالطبیعه بر اساس موجود بما هو موجود از دیدگاه فارابی (بر اساس کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین، البرهان، إحصاءالعلوم، أغراض مابعدالطبیعة و تعلیقات)، آینه معرفت، دوره 15 شماره 1، 1394
12- تحقیق و تصحیح انتقادی رساله «فی أغراض ما بعد الطبیعه»، جاویدان خرد، شماره 26، 1393

ب – پایان نامه ها :
1- پایان نامه کارشناسی : بررسی قاعده بسیط الحقیقه - استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه فنا. درجه عالی  نمره 19
2- پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل انتقادی دیدگاه متکلمان معتزلی در باب حال و ثابت و مقایسه آن با دیدگاه ماینونگ - استاد راهنما: آقای دکتر محمد سعیدی مهر . درجه عالی با نمره 129/19
3- رساله دکتری: مابعدالطبیعه(تعریف، موضوع و روش) از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی، استاد راهنما: آقای دکتر رضا اکبریان. درجه عالی با نمره 29/19

ج- دوره‌های تحقیقاتی:
-شرکت در دوره تحقیقاتی دانشگاه آلبرت لودویگز فرایبورگ کشور آلمان(پاییز 89) با راهنمایی پروفسور دکتر مارتن هونن) دبیر کل انجمن مطالعاتی قرون وسطی ومدیر گروه فلسفه دانشگاه فرایبورگ).
- شرکت در کنفرانس بین المللیAnnual conference of SIEPM  دانشگاه آلبرت لودویگز فرایبورگ کشور آلمان(شهریور 93)