حسین شیخ رضایى

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۴۴:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
حسین شیخ رضایى

حسین شیخ رضایى دکتراى فلسفه خود را در سال ۱۳۸۵ از دانشگاه دورهام گرفته است. او ضمن پژوهش در حوزه فلسفه علم و آموزش فلسفه به کودکان، ترجمه‌ها و تالیف‌هاى متعددى هم منتشر کرده و به تدریس در دانشگاه‌هاى مختلف نیز مشغول است.

حسین شیخ رضایى دکتراى فلسفه خود را در سال 1385 از دانشگاه دورهام گرفته است. او ضمن پژوهش در حوزه فلسفه علم و آموزش فلسفه به کودکان، ترجمه‌ها و تالیف‌هاى متعددى هم منتشر کرده و به تدریس در دانشگاه‌هاى مختلف نیز مشغول است.

تحصیلات
1381 تا 1385: دوره دکترا، دپارتمان فلسفه، دانشگاه دورهام، انگلستان
عنوان رساله دکترى: تقلیل میان نظریه‌اى: نگاهى نو به پروژه‌اى قدیمى
1378 تا 1380: دوره کارشناسى ارشد، دانشکده فلسفه علم، دانشگاه صنعتى شریف
عنوان رساله کارشناسى ارشد: تقلیل گرایى و تقلیل ستیزى: نسبت میان نظریه‌هاى علمى
1373 تا 1378: دوره کارشناسى، مهندسی برق (قدرت)، دانشکده برق، دانشگاه صنعتى شریف
1369 تا 1373: دوره دبیرستان، دیپلم ریاضى و فیزیک، تهران

رتبه‌هاى علمى
کسب بورسیه دوره دکترى از موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران براى تحصیل در دوره دکترا در انگلستان در سال 1380، (کسب رتبه سوم در آزمون اعزام به خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناورى)
کسب رتبه اول در آزمون ورودى کارشناسى ارشد در رشته فلسفه علم در سال 1378

آثار منتشر شده در زمینه فلسفه
ترجمه کتاب
• فلسفه ذهن، یک راهنمای مقدماتی، نوشته ایان ریونزکرافت،‌ انتشارات صراط، 1388
مقالات فارسی
• 'اخلاق، استعاره و بازی'، در دست انتشار
• ' امکانی بودن یا  گریزناپذیری دستاوردهای علمی: به سوی یک چارچوب جامع'، در دست انتشار (با همکاری ابوتراب یغمایی)
• 'استعاره و علم تجربی'، فصلنامه اندیشه دینی، بهار 88، شماره 30
• 'علّیت تاریخی و تاریخ مجازی'؛ نامه مفید، نامه فلسفی، اردیبهشت 87، جلد 4، شماره 1
• 'قوانین طبیعت، علّیت و استقراء در تراکتاتوس'، نامه حکمت، پائیز و زمستان 87، شماره 12 (با همکاری دکتر سروش دباغ)
• 'رویکرد علّی به ویژگی‌ها و مساله وحدت علم'، حکمت و فلسفه، سال چهارم، شماره اول، بهار 87
• 'هستى شناسى یک لایه و وحدت علم'، جشن نامه دکتر محسن جهانگیرى، تهران، هرمس، 1386
• 'تقلیل کارکردى؟'، درد فلسفه، درس فلسفه: جشن نامه دکتر مجتهدى، تهران، کویر، 1384

انگلیسى

  • ‘The Flat Analysis of Properties and the Unity of Science’, in New Approaches to the Unity of Science, Vol. I, Otto Neurath and the Unity of Science, edited by John Symons, Juan Manuel Torres and Olga Pombo, Springer, 2010.
  •  
  • ‘Macrophysics, Special Sciences and Multiple Realization’, in Metaphysics and Science, Essays in the Memory of Youssef Aliabadi, Iranian Institute of Philosophy, 2005, 119-136.
  • (With Mohammad Mansur Hashemi) ‘Knowledge as a Mode of Being: Mulla Sadra’s Theory of Knowledge’, (forthcoming).
  • ‘Explanatory Reduction?’ (forthcoming).


آثار منتشر شده در سایر زمینه‌ها
نقد و تحلیل و گزیده داستان های جلال آل احمد، تهران، نشر روزگار، 1381
داستان فکر ایرانی: دوران طلایی (جلد 4) ، تهران، نشر افق، 1386

مقالات ارائه شده در سمینارها
'غزالی و استدلال مرده متحرک'، موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، پاییز 88
' امکانی بودن یا  گریزناپذیری دستاوردهای علمی: به سوی یک چارچوب جامع'، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پاییز 88
'نظریه های غایت مدارانه محتوا'، موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، بهار 87
'تقلیل میان نظریه ای و رابطه ابتناء'، موسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران، زمستان 86
'استعاره و علم'، زنجان، دانشگاه علوم پایه، بهار 87
'وحدت علم و تحلیل یک لایه از ویژگی ها'، سمینارهای فلسفه تحلیلی، پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی، پاییز 86

'Explanatory Reduction?' in Iranian Institute of Philosophy First Colloquium, Tehran, 21-23rd February 2007.

 

'Unity of Science and the Flat Analysis of Properties' in First Lisbon Colloquium for the Philosophy of Science, The Unity of science: Non-Traditional Approaches, Lisbon, 25-28th October 2006.

 

'Multiple Realization, Unity of Science and Autonomy of Special Sciences' in 1st Philosophy Graduate Conference at the Central European University (CEU), Budapest, Hungary, March 2006.

'Functional Reduction?' in Fifth European Congress for Analytic Philosophy, ECAP 5, August 2005, Lisbon, Portugal.

 

'Macrophysics, Special Sciences and Multiple Realization' in 12th Iranian Researchers Conference in Europe, July 2004, Manchester, UK.

سوابق تدریس
فارسی

متافیزیک علم، مبانی فلسفی علم و مدیریت، متافیزیک تحلیلی، فلسفه ذهن، فلسفه زبان، فلسفه علم، زبان تخصصی برای دانشجویان فلسفه، معرفت‌شناسی

انگلیسی

2006-2007:
Philosophy of Science Tutor, Department of Philosophy, Durham University.

2006-2007:
In. to Logic Tutor, Department of Philosophy, Durham University.

2006-2007:
Persian Language Lecturer, School of Modern Languages and Cultures, Durham University.

2005-2006:
Persian Language (I and II) Lecturer, Institute for Middle Eastern and Islamic Studies, Durham University.