عضوگروه مطالعات علم

حسن میانداری

نوشته شده در تاریخ ۱۷:۴۵:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
حسن میانداری

حسن میانداری متولد ۱۳۴۴ است. او دکترای پزشکی خود را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه تهران گرفته است و دکترای فلسفه‌اش را در سال ۱۳۸۹ از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. حوزه‌های اصلی پژوهش او فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است.

حسن میانداری متولد 1344 است. او دکترای پزشکی خود را در سال 1369 از دانشگاه تهران گرفته است و دکترای فلسفه‌اش را در سال 1389 از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. حوزه‌های اصلی پژوهش او فلسفه اخلاق و فلسفه زیست‌شناسی است.

رایانه: miandari@yahoo.com
تحصیلات 
دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1369.
دکترای فلسفه، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1389.
سمت دانشگاهی 
عضو هیأت علمی پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از 1372 تا 1380. از 1380 تاکنون عضو هیأت علمی گروه مطالعات علم, مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

                     
تألیف‌ها
1. «قرآن کلید گنج مقصود»، ارائه شده در اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی، تهران 1372. در اخلاق پزشکی در آیینه اسلام ، جلد دوم مجموعه مقالات کنگره، مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، تهران 1373، چاپ شده است.
2. «نگرش به سرشت انسان از منظر فلسفه زیست شناسی»، ارائه شده در دهمین کنگره حوزه و دانشگاه، قم 1375. در حوزه و دانشگاه، سال چهارم، شماره سیزدهم، آذر 1376، چاپ شده است.
3. «آیا مرگ مغزی قطعاً مرگ است؟»، مجله پژوهشی حکیم ،( معاونت پژوهشی وزارت بهداشت)،  دوره 1 شماره 3 زمستان 1377.
4. «جوهر حرکت جوهری و پاره ای از پیامدهای آن برای اخلاق پزشکی»، مقاله ارائه شده درکنگره بین الملی ملاصدرا،‌ تهران،خرداد 1378. در جلد نهم مجموعه مقالات با عنوان ملاصدرا منطق، اخلاق، و کلام ، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا،‌ زمستان 1382، چاپ شده است.
5. «تدوین موازین اخلاقی و حقوقی جهت محافظت از آزمودنی در پژوهشهای علوم پزشکی»، با همکاری دکتر یدالله فرهادی و …، حکیم ، دوره 3  شماره 1  بهار 1379.
6. «اهمیت فلسفه زیست‌شناسی: رویکردی تاریخی». پژوهشهای فلسفی-کلامی. سال 9 شماره 1. پاییز 1386. 117-97.
7. «نقد فلسفه اخلاق کانت از منظر واقع¬گرایی مکداول». نامه حکمت. سال 5 شماره 2. پاییز و زمستان 1386. 95-120.
8. "Plantinga and the Logical Problem of Evil". حکمت و فلسفه. سال 3 شماره 4. زمستان 1386. 126-110.
9. «فلسفه علم هیدگر و ادعای تقدم آن بر فلسفه علم کوهن». روش‌شناسی علوم انسانی. سال 15 شماره 59. تابستان 1388. 92-69.
10. «اخوان الصفا، ابن مسکویه، بیرونی و نظریه تکامل زیستی». متافیزیک. سال 45 شمارة 1 و 2. بهار و تابستان 1388. 46-25.
11. «اصالت فلسفة علم کوهن». روش‌شناسی علوم انسانی. سال 16 شمارة 62. بهار 1389. 110-89.
12. «رویکرد تکاملی به اخلاق و طبیعت¬گرایی اخلاقی مسیحی». پژوهش‌های اخلاقی. سال 1 شمارة 1. پاییز 1389. 125-103.
13. «آکویناس مدافع ارسطو در نیاز فضایل عقلی به فضایل اخلاقی». پژوهشهای فلسفی-کلامی. سال 12 شماره 1 و 2. 69-37.
14. «ردیه‌ای بر نظریه خطا در فلسفه اخلاق بر اساس تکامل زیستی». حکمت و فلسفه. سال 7 شماره 1. بهار 1390. 86-67. 


ترجمه‌ها
1. معضلات اخلاق پزشکی،  الستیر.و.کمپبل، معاونت امور فرهنگی، حقوقی و مجلس وزارت بهداشت، 1372.
2. دو مقاله «اسلام و فلسفه علم» و «در باب ماهیت و ذات» از دکتر نقیب العطاس، که در درآمدی بر جهان شناسی اسلامی، مؤسسه مطالعات اسلامی و دانشگاه تهران، 1374، چاپ شده است.
3. «نگرشی نو به عقلانیت علمی»، جان واتکینز، دانشگاه انقلاب، شماره 107-106،بهاروتابستان 1375.  
4. «تأملی دوباره درباره اخلاق و دین»، باروخ برودی،‌ نقد و نظر، سال چهارم،‌ شماره اول و دوم،‌ زمستان و بهار 1376-1377.
5. «علم و دین»، جان هدلی بروک،‌ نامه علم و دین، سال 3، شماره 5و6 ، پاییز و زمستان 1378.
6. نیاز به علم مقدس، سید حسین نصر، مؤسسه فرهنگی طه، قم 1379. چاپ دوم بهار 1382
7. فلسفه علم در قرن بیستم، دانالد گیلیس، سمت و مؤسسه فرهنگی طه، تهران و قم 1381.
8. «زوال مسأله تحدید»، لری لودن،  حوزه و دانشگاه، سال نهم، شماره 34، بهار 1382.
9.  نگاه اخلاقی، دیوید مک ناتن، سمت، 1383.
10. دو فصل از نگرشهای نوین در فلسفه، جلد دوم، با عناوین فلسفه علم از دیوید پپینو و فلسفه علوم اجتماعی از مارتین هولیس، کتاب طه, قم 1383.
11. «تقویت نظریه‌ها»، هیلاری پاتنم، ذهن، ویژه فلسفه علم، سال پنجم، شماره 18، تابستان 1383.
12. «مفاهیم سلامت, کسالت و بیماری»، آرتور کاپلان، سروش اندیشه، شماره 11، ویژه فلسفه پزشکی، پاییز 1383.


تحقیق‌های جاری
1. نسبت تبیین تکاملی اخلاق و واقع‌گرایی اخلاقی.
2. نسبت فضیلت‌گرایی اخلاقی و زیست‌شناسی در فلسفه ارسطو و فضیلت‌گرایان معاصر.
فعالیت‌های دانشگاهی

تدریس‌ها
1. تدریس فلسفه علم، به ویژه فلسفه زیست شناسی و فلسفه اخلاق، در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا، در برخی دانشگاه‌های تهران و قم.
2. راهنمایی و مشاوره رساله‌های دکترا و کارشناسی ارشد، عمدتاً در زمینه فلسفه زیست شناسی  و فلسفه اخلاق.