مدیرگروه فلسفه غرب

بهمن پازوکی

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۴۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
بهمن پازوکی

بهمن پازوکی متولد  ۱۳۳۳ است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودویگز در آلمان گرفته است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه پازوکی عبارتند از پدیدارشناسی، هرمنویتیک، و استتیک.

بهمن پازوکی متولد  1333 است. او دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آلبرت لودویگز در آلمان گرفته است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه پازوکی عبارتند از پدیدارشناسی، هرمنویتیک، و استتیک.

تحصیلات
1389 - 1385
دوره دکترای فلسفه دانشکده فلسفه‌ی دانشگاه آلبرت لودویگز در شهر فرایبورگ آلمان
عنوان رساله دکتری:  اگزیستانس و عقل نزد یاسپرس

1369 - 1359 و 1385 - 1383
دوره‌ پیوسته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده فلسفه‌ی دانشگاه آلبرت لودویگز درشهر فرایبورگ آلمان در رشته اصلی فلسفه و دو رشته فرعی اسلام‌شناسی و تاریخ ادیان
عنوان رساله کارشناسی ارشد: مفهوم فلسفه نزد کارل یاسپرس

تدریس
1386 درس "فلسفه هنر افلوطین" در مقطع دکتری فلسفه هنر، دانشگاه آزاد.
1388 – 1387 درس "زیبا‌شناسی و هرمنویتیک از دیدگاه گادامر" در مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر، نیمسال اوّل.
1389 - 1388 درس "معرفت‌شناسی" در مقطع دکتری دانشگاه هنر، نیمسال دوّم.
1390 - 1389 درس "هرمنویتیک" در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، نیمسال دوم.
1390 - 1389 درس "دکارت" در مقطع دکتری، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، نیمسال دوم.
1390 - 1389 کارگاه ترجمه متون آلمانی فلسفی به زبان فارسی، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه.
1391 - 1390 درس "معرفت‌شناسی" در مقطع دکتری دانشگاه هنر، نیمسال دوّم.

مقالات
-  مقاله "پدیدارشناسی هوسرل و نقاشی" در نشریه "پژوهشنامه فرهنگستان هنر"، شماره 6 آذر و دی ماه 1386
-  مقاله "تفسیر هیدگر از مفهوم  phronesisارسطو" در کنگره بین‌المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه در سال 1389 (در دست انتشار)
- مقاله "هیدگر و «پژوهشهای منطقی» هوسرل" جهت ارائه در ارج‌نامه آقای دکتر اعوانی (در دست انتشار)


ویرابش و همکاری در ترجمه
- ویرایش و بازنگری ترجمه "لغتنامه تاریخی فلسفه" از زبان آلمانی به فارسی در 3 جلد (جلد سوم در دست اجرا).
- ویرایشِ ترجمه کتاب «مسائل بنیادین پدیدارشناسی» اثر مارتین هیدگر، جلد 24 از مجموعه آثار، از زبان آلمانی به فارسی (در دست چاپ).
- ویرایش و بازنگری ترجمه کتاب «تحول بنیادی فلسفه یونانی در پرتو شیوه اندیشه اسلامی» از آلمانی به فارسی اثر محمد جواد فلاطوری و ترجمه محمد باقر تلغریزاده (در دست چاپ).

مصاحبه
1373 و 1374 انجام چهار مصاحبه تلویزیونی با:
- هانس گئورک گادامر (Hans Georg Gadamer)،  فیلسوف هرمنویتیک
- هانس کونگ (Hans Küng)، متأله مسیحی
- هاینتْز هالم (Heinz Halm)، شیعه‌شناس
- فْریتْز مایر (Fritz Meier)، متخصص عرفان اسلامی
- اولریش مارتْزلف (Ulrich Marzolpf)، متخصص ادبیات معاصر فارسی و قصه‌های ایرانی

سخنرانی
- سخنرانی درباره رساله هیدگر به‌نام "ساختن، سکنی‌گزیدن و اندیشیدن" در مؤسسه توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، 1375
- دو سخنرانی با عنوان "هرمنویتیک فلسفی" در دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، دی ماه 1389
- سخنرانی با عنوان "اگزیستانس و عقل نزد یاسپرس" در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه، تابستان 1390

فعالیت‌های دیگر
- مشاوره و داوری چندین پایان نامه
- ارزیابی کتابهای علمی‌ـ پژوهشی برای مؤسسات مختلف از جمله: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، مدرسه اسلامی هنر، نشر سمت، نشر مرکز
- داوری کتاب برگزیده سال جمهوری اسلامی در بخش فلسفه غرب در چند دوره
- ارزیابی کتاب برای دوره های مختلف جایزه کتاب فصل
- ارزیابی کتاب  برای جایزه جهانی کتاب سال در دوره های مختلف
- عضو هیئت ویراستاران (تحریریه) مجله نامه مفید، نشریه علمی ـ پژوهشی فلسفه دانشگاه مفید
- دبیر بخش موضوعی نشریه "پژوهشنامه فرهنگستان هنر"، شماره 8 - آذر و دی 1386