جایگاه اخلاقی طبیعت انسان

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۴۱:۰۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ و در حوزه های فلسفه اخلاق - ۰ نظر
جایگاه اخلاقی طبیعت انسان

امروزه سوال در خصوص جایگاه اخلاق طبیعت بیش از هر چیز تحت تأثیر پیشرفت‌های علم  پزشکی و بیو تکنولوژی جدید قرار گرفته است...

مقاله به قلم: شهین اعوانی

.