کیمیای اخلاق در غزالی

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۳۷:۰۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
کیمیای اخلاق در غزالی

مهم‌ترین موضوع در دو اثر اصلی برجای مانده از امام محمد غزالی یعنی کیمیای سعادت و احیاء علوم‌الدین، اخلاق است. او در آن دسته از مباحث اخلاقی که بین شرع و عقل اختلاف است، جانب شرع را می‌گیرد و...

نویسنده: شهین اعوانی

.