بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۶:۰۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ و در حوزه های عرفان - ۰ نظر
بررسی و نقد دیالکتیک تعالی و حلول از دیدگاه مولانا و مایستر اکهارت

در سنت ادیان ابراهیمی، آثار عرفانی را با رویکردهای الهیاتی گوناگونی بررسی می‌توان کرد. یکی از مهم‌ترین و پررونق‌ترین رویکردهای الهیاتی در الهیات جدید، رویکرد سلبی است...

مؤلفان: دکتر قاسم کاکایی و اشکان بحرانی

.