احیاء علوم‌الدین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۲:۴۹ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ و در حوزه های ادیان - ۰ نظر
احیاء علوم‌الدین غزالی و ضرورت احیاء آن در روزگار ما

احیاء علوم‌الدین مهم‌ترین کتاب غزالی است که در قرن پنجم هجری نوشته شده است. در این کتاب غزالی به‌عنوان یک مجدد دینی، به دنبال  احیای علم دین است و به سبک اصحاب هرمنوتیک، یادآور معانی اولیه الفاظ مهم دینی می‌شود که در زمانه او تحریف شده یا به معانی خاص تخصیص یافته‌اند...

مؤلف: دکتر شهرام پازوکی

.