موسیقی هندی

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۴۱:۳۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ و در حوزه های ادیان - ۰ نظر
موسیقی هندی

هنر موسیقی لالقل برای سه هزار سال در هندوستان رواج داشته است. سروخوانی یکی از ارکان اساسی شعایر ودائی است و اشاراتی در نوشته‌های متأخر ودائی در کتب مقدس دین بودا نشان می‌دهد که موسیقی قبل از آغاز دوره مسیحیت، به صورت یک هنر غیردینی در هندوستان رونق داشته است.

مؤلف: دکتر غلامرضا اعوانی (مترجم)

.