مینیاتور ایرانی

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۱:۰۷ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ و در حوزه های عرفان - ۰ نظر
مینیاتور ایرانی

به دلایلی.. هنر مینیاتور نمی‌تواند هنری مقدس باشد. ولی تا آن حد که به صرافت طبع تلفیق یافته است با آنچه که می‌توان مفهوم حیات و جهان‌شناسی اسلامی نامید، کم‌وبیش خواه به شکل ظهور و بروز فضایل و یا در ضمن به صورت منعکس ساختن یک شهود عرفانی، از یک نوع جوّ معنوی برخوردار است...

مؤلف: دکتر غلامرضا اعوانی (مترجم)

.