معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۴۰:۵۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ و در حوزه های ادیان - ۰ نظر
معرفت و نسبت آن با عمل در بهگود گیتا

 این مقاله بر سه بخش است:

۱- تاریخ تصنیف، مضامین و تفاسیر گیتا

۲- سابقه و پیشینه بحث معرفت

۳- اهمیت فرجام‌شناختی معرفت در بیشتر آیین‌های هندو بجز آیین چاراواکه...

مؤلفان:شهرام پازوکی، سعید گراوند

.