نگاهی به متون مذهبی علویان ـ بکتاشیان آناتولی

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۵۲:۵۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ و در حوزه های ادیان - ۰ نظر
نگاهی به متون مذهبی علویان ـ بکتاشیان آناتولی

 

مؤلف: دکتر شهاب ولی

.