ابوالقاسم فاتحی ، ابراهیماخلاصی

چالش های جامعه شناختی فراروی معرفت علمی و راه حل های ارائه شده

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۵۷:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های معرفت شناسی - ۰ نظر
چالش های جامعه شناختی فراروی معرفت علمی و راه حل های ارائه شده
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال ششم، شماره ۴ (پیاپی ۲۴)، تابستان ۱۳۸۸

مقاله حاضر ضمن تبیین مبانی معرفت‏شناختی «دانش تجربی»، به بررسی چالش‏های معرفتی پیش‏روی «فلسفه پوزیتیویستی علم» پرداخته است. استقبال چشمگیر از نظریه تامس کوهن در زمینه «پارادایم‏های علمی» و به دنبال آن، پذیرش تاثیر عوامل اجتماعی در محتوا و جهت‏گیری معرفت علمی از سوی جامعه‏شناسان معرفتی، چالش‏های مذکور را ذیل عناوین جدیدی مانند مطالعات فرهنگی، اجتماعی و فمینیستی علم برجسته کرده است. یافته‏های این مقاله نشان می‏دهد که نسل جدید فیلسوفان علم می‏کوشند با ارائه الگوهای متقاطع از ابعاد اجتماعی معرفت علمی، فلسفه معاصر علم را به گونه‏ای ارتقا بخشند که علاوه بر توجه به تاثیرات اجتماعی فناوری، که مورد تایید جامعه‏شناسان علم است، تدابیر نظری لازم را در جمع بین اعتبار معرفتی گزاره‏های علمی و ملاحظه زمینه‏های سیاسی، اخلاقی و فرهنگی آن فراهم سازد....