شماره های تماس اعضای هیئت علمی و کارمندان مؤسسه

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۰۰:۰۰ ۱۳۹۴/۰۵/۰۷ و در حوزه های درباره ما - ۰ نظر
شماره های تماس اعضای هیئت علمی و کارمندان مؤسسه
.

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336                              تلفن:66409508

 


 

 

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71                   تلفن:02532941250

 

تلفن‌ها:

 

اشخاص

تلفن داخلی

مستقیم

تلفنخانه

---

66405445

66409508

66419605

66419609

حوزه ریاست مؤسسه

دکتر خسروپناه (رئیس مؤسسه)

 آقای همایون کوهستانی نژاد

(مسئول دفتر ریاست)

آقای سید علی حسینی

(مسئول دفتر ریاست و سردبیر سایت)

 

1202

 

1250

66966060

فکس:66953342

 

66966061

آقای عسگری (مسئول دبیرخانه)

1289

تله فکس:66962700

آقای مهندس نبوی

(کارشناس مسئول واحد شبکه و رایانه)

1238

66970804

معاونت اداری و مالی

آقای حمید زاده (معاون اداری و مالی)

سرکارخانم حنایی (مسئول دفتر)

1245

1217

66966062

66492168

آقای محسن حسنی (مدیر امور مالی)

1224

66492025

سرکار خانم بران

1204

66966059

سرکار خانم خوردوستان

1295

---

سرکار خانم‌‌‌ شهریار

1288

---

آقای عندلیب (مدیر امور اداری)

1313

66492028

آقای سجاد افشار

1314

66965632

سرکار خانم آبیاران(امور کلاس های آزاد)

1301

---

آقای علیرضا سعیدی (برق و مخابرات)

1234

09124199499

آقای صادق عبدالهی

1203

---

سرکار خانم کمالوند

1204

---

آقای منوچهر شیخ نژاد

1203

---

آقای ناصر شیاری

1235

---

آقای اسماعیل صادقی

1241

---

آقای اکبررجایی (کتاب فروشی)

1236

66970806

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم دکتر شهین اعوانی

(معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی)

آقای عابدینی (مسئول دفتر)

1221

66965635

فکس66952034:

امور کلاس های آزاد

1239

66965630

امور ثبت نام کلاس های آزاد

1301

---

سرکار خانم کاظم پور (نشریه جاودان خرد)

1264

66492169

سرکار خانم حسینی معصوم

1244

66965346

اعضای هیئت علمی مؤسسه

آقای دکتر یوسف‌ثانی

1225

66965634

آقای دکتر زمانی

1267

66965345

آقای دکتر موحد

1230

66965631

آقای دکتر میانداری

1253

66965349

آقای دکتر سید حسین موسویان

1251

66970808

آقای دکتر معصومی همدانی

1248

66952059

سرکار خانم دکتر شهیدی

1274

---

سرکار خانم دکتر کیان‌خواه

1231

---

آقای دکتر کوهکن

1249

66492289

آقای دکتر کرباسی‌زاده

1263

---

آقای دکتر اسدالله فلاحی

1247

66413851

آقای دکتر عالیخانی

1257

---

آقای دکتر شیخ رضایی

1266

---

سرکار خانم دکتر خونساری

1252

66965348

آقای دکتر شهرام پازوکی

1223

66965633

آقای دکتر بهمن پازوکی

1237

66492287

آقای دکتر افضلی

1220

66965636

سرکار خانم دکتر اعوانی

1215

66965347

آقای دکتر اعتماد

1232

66965629

آقای دکتر حسینی

1254

---

ساختمان مؤسسه در شهر قم

آقای دکترعلیخانی

---

02532941250

آقای دکترتوکلی‌بینا

آقای دکترغفاری

آقای ‌دکتر محمدی

آقای دکتر عبدالهی

کتابخانه مؤسسه

سرکار خانم اشتری (مدیر کتابخانه)

1214

66970805

سرکار خانم فامیلی

1211

---

سرکار خانم سعادتی نیا

1293

---

کتابخانه (قم)

---

02532902399

دانشجویان

دانشجویان فلسفه غرب

1272

---

دانشجویان فلسفه علم

1276

---

حراست

مسئول حراست

1280

66965344

انتظامات درب اصلی

1200

66965343

انتظامات پارکینگ

1240

---

انتظامات ساختمان ابن سینا

---

66757151

 

 

نشانی مؤسسه:

خیابان ولیعصر(عج)، خیابان نوفل لوشاتو، کوچه شهید آراکلیان، شماره 4

کد پستی: 14816-11336

 

نشانی ساختمان مؤسسه در شهر قم:

زنبیل آباد، 20 متری فجر، خیابان دانش، دانش 3، شماره 71