رویکرد اشراقی ابن سینا در هستی شناسی

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۱۵:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
رویکرد اشراقی ابن سینا در هستی شناسی
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

نوشتار حاضر تلاش دارد تا برخلاف ذهنیت غالب درباره ابن‏سینا رویکرد نوینی از تفکرات وی راطرح کند و آن را به اثبات برساند. طبق این رویکرد، ابن‏سینا علاوه بر تفکر استدلالی از تفکرعرفانی و اشراقی نیز بهره‏مند است؛ اما تفکر اشراقیِ وی در زیر تار و پود استدلال‏های تعلیمی ومکتب بحثی سینوی پنهان مانده است. گفتنی است که رسالت نوشتار حاضر واگشایی این تجربهحضوری و ذوقی است، تجربه‏ای که می‏توان از آن تعبیر به «عرفان عقلی» کرد.....