سیدمحمود نبویان

صاحبان حق

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۰۵:۰۰ ۱۳۹۲/۰۳/۱۱ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
صاحبان حق
منبع: فصلنامه معرفت فلسفی،‌سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی ۲۷)، بهار ۱۳۸۹

ثبوت حق در جهان خارج، مستلزم فرض متعلق و صاحب حق است. بدون چنین فرضی نمی‏توان وجود هیچ‏گونه حقی را در جهان خارج تصور کرد. یکی از مباحثاصلی در حوزه فلسفه حق، بحث صاحبان حق است. آیا وجود شرط یا شروطی دربارهصاحب حق ضروری است؟ آیا شعور و زندگی از شرایط مالک حق بودن است؟ آیاحیوانات، گیاهان و جمادات را می‏توان صاحب حق دانست؟ نویسنده در این مقاله به بررسی موضوع از دیدگاه صاحب‏نظران غربی پرداخته، آنها را با منابع اصیل اسلامیبرابر می‏نهد و نتیجه می‏گیرد که برخلاف نظریات فلاسفه غربی وجود هیچ‏گونه شرطی در موجودات برای صاحب حق بودن ضروری نیست، و برای هر موجودی می‏توانحقوق تکوینی و نیز امکان داشتن حقوق اعتباری را فرض کرد.....