حجت‌الاسلام دکتر عبدالله محمدی

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۰۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
حجت‌الاسلام دکتر عبدالله محمدی
دکتر عبدالله محمدی دانش‌آموخته سطوح عالی حوزه علمیه قم و نیز دکتری خود را با دفاع از رساله «ارزش معرفت شناختی دلیلی نقلی» با نمره ۲۰ اخذ کرده است

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

شناسنامة‌ علمی دکتر عبدالله محمدی

تحصیلات

حوزوی
سطح سه فقه و اصول،‌ قم،‌ 1384.
دانشگاهی
- دکترای فلسفه از دانشگاه باقرالعلوم ، 1392.
- کارشناسی ارشد فلسفه، قم موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،  1388.
- کارشناسی فلسفه،  قم موسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1384.

1- سوابق تدریس:
- نهایه الحکمه، دوره دوم، حوزه علمیه قم و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(کارشناسی ارشد)
- معرفت شناسی دینی(3 دوره) مرکز تخصصی فلسفه اسلامی، موسسه امام خمینی(کارشناسی ارشد)
- تاریخ فلسفه غرب( دوره سوم) جامعه الزهرا(کارشناسی ارشد)
- آموزش فلسفه( چندین دوره موسسه امام خمینی)
- کلام جدید(دانشگاه باقرالعلوم، حوزه علمیه مشکات تهران)
- غرب شناسی(دانشگاه باقرالعلوم، موسسه علوم انسانی صدرا، ....) (کارشناسی ارشد)
- دوره¬های تدریس فوق العاده برای روحانیون سراسر کشور(دین و مدرنیته، غرب شناسی)
- کلاسهای تربیت مدرس در رشته معرفت شناسی و معرفت شناسی دینی(موسسه امام خمینی) (کارشناسی ارشد)
- کلاسهای تربیت مدرس برای مدرسین حوزه خواهران(کلام)
- کلاسهای فلسفه اخلاق، خداشناسی فلسفی و ... در موسسه امام خمینی( دهها دوره)
2- سوابق  پژوهشی
کتابها
1. کتاب معرفت شناسی(متن درسی طرح ولایت)، موسسه امام خمینی، چاپ اول (1394)، چاپ هشتم (1396)
2. کتاب ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی، موسسه امام خمینی، 1395
3. کتاب اعتبار خبر واحد در اعتقادات و علوم انسانی، موسسه حکمت و فلسفه ایران، در حال انتشار
4. کتاب «نصر، سنت و تجدد» (نقد و بررسی اندیشه سید حسین نصر)، 1391، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
5. کتاب پایه های فکری جنگ نرم، 1392، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم.
6. کتاب امیرمومنان از مجموعه چلچراغ حکمت ، 1386، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
7. کتاب «چرا دعایم مستجاب نمیشود» 1391، آستان قدس رضوی
8. کتاب «سراب غرب»، آستان قدس رضوی
9. کتاب مبانی سبک زندگی اسلامی و غربی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در حال انتشار
10. کتاب «دین ، دنیا ، آخرت» از مجموعه منظومه فکری امام و رهبری، در حال انتشار.
11. کتاب «رئالیسم معرفتی و علوم انسانی» در حال بررسی، موسسه حکمت و فلسفه ایران.
مقالات
• مقالات علمی پژوهشی
1- پلورالیزم در دین، اندیشه نوین دینی ، 1388.
2- هویت تعلقی نفس و آثار آن در حکمت متعالیه، جاودان خرد، 1391.
3- تحویل گرایی در معرفت شناسی دلیل نقلی، ذهن، 1392.
4- ارزش معرفت¬شناختی گزاره¬های تاریخی، آیین حکمت، 1392.
5- اعتبار معرفت¬شناختی اطمینان در مقایسه با ظن و یقین،معرفت فلسفی، 1391.
6- اعتبار خبر واحد در تفسیر از منظر علامه طباطبایی، اندیشه نوین دینی، 1393.
7- بررسی مبانی معرفت¬شناختی عرفان کیهانی، مطالعات اسلامی در دانشگاه،1396 .
8- نقد نظریه انتساب این همانی ایمان و تصدیق منطقی از منظر ملاصدرا، آیین حکمت، 1396.
9- معرفی و نقد روش شناس سید ابن طاووس در ایمان و عقاید، انسان¬پژوهی دینی، در حال انتشار.
10- نقد کتاب «رابطه علم و دین در اسلام و غرب»، پژوهش¬نامه انتقادی متون و برنامه¬های علوم انسانی،  در حال انتشار.
11- رابطه ایمان دینی و دلیل عقلی از منظر غزالی، جاویدان خرد، در حال بررسی.
12- اعتبار معرفت¬شناختی براهین اثبات خدا، جستارهایی در فلسفه و کلام، در حال بررسی.
13- نقد روش¬شناسی عرفانی مکتب حلقه، مطالعات اسلامی در دانشگاه، در حال بررسی.
• مقالات علمی- ترویجی، همایشها و ...
1- مقاله نقش آیات و روایات شیعی در شکوفایی عقل، مجموعه مقالات همایش بین المللی روزجهانی فلسفه 1389.
2- مقاله اضلاع دین پژوهی سید حسین نصر، همایش جریانهای کلامی معاصر موسسه ،موسسه امام خمینی.
3- مقاله «نیم نگاهی به چیستی و مولفه¬های جنگ نرم» ، کتاب پایه های فکری جنگ نرم.
4- مقاله  عقل و آگاهی انسان، بخشی از کتاب درسی انسان شناسی اسلامی، نشر معارف، 1392.
5- مقاله  عرفان و معنویت، بخشی از کتاب درسی انسان شناسی اسلامی، نشر معارف، 1392.
6- مقاله آزادی و مسئولیت انسان، بخشی از کتاب درسی انسان شناسی اسلامی، نشر معارف، 1392.
7- مقاله «شریعتی و روحانیت»، مجموعه مقالات شریعتی، دین و جامعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
8- مقاله نقد و بررسی«بازگشت به خویشتن» از منظر دکتر شریعتی ، مجموعه مقالات شریعتی، دین و جامعه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
9- علم قدسی از منظر سید حسین نصر، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(مجموعه مقالات همایش علامه طباطبایی، فیلسوف علوم انسانی)، 1390.
10- نقد نظریه تباین دین و معنویت، مجله علمی تخصصی معرفت کلامی، 1390پاییز.
11- مقاله وجود شناسی تطبیقی دکارت و پیروان وی، علمی تخصصی طلوع، 1390.
12- ولایت از منظر مقام معظم رهبری، منظومه فکری امام و رهبری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390.
13- مقاله عرفان و معنویت دکتر نصر در مقایسه با عرفان شیعی ، مجله علمی ترویجی معرفت، ش 161، اردیبهشت 1390
14- مقاله مقاله اعتبار معرفت شناختی خبر واحد در عقاید، علمی تخصصی ذهن، 1389.
15- مبانی نقد مدرنیته از نظر دکتر نصر، مجله علمی ترویجی معرفت، اسفند 1389، شماره 159.
16- مقاله روش شناسی جریانهای دین پژوهی، مجله پژوهش و حوزه، 1386.
17- مقاله بایسته های حکمت اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(مجموعه مقالات شریعه شهود)، یادنامه مرحوم استاد سیدجلال الدین آشتیانی.
طرح¬های پژوهشی
- رابطه ایمان و تصدیق نظری از منظر عقل، آیات و روایات، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، از سال 1394 تا کنون.
- پروژه مبانی کلامی نظام جمهوری اسلامی ایران، به سفارش ریاست جمهوری، 1387.
- فرهنگ نامه اصطلاحات کلام جدید، پژوهشکده باقرالعلوم، 1386.
3- کرسی¬های نظریه پردازی و نشست¬های علمی
1- کرسی نظریه پردازی نقد انسجام گرایی لرر، ناقد، 1394، موسسه حکمت و فلسفه ایران.
2- کرسی نظریه پردازی روش شناسی علوم فطری، دبیر علمی، 1394، موسسه امام خمینی.
3- کرسی نظریه پردازی حساب احتمالات، دبیر علمی، 1394، موسسه امام خمینی.
4- کارگاه دانش افزایی رئالیسم معرفتی و علوم انسانی،دبیر علمی، 1393، موسسه حکمت و فلسفه ایران.
5- نشست نظریه پردازی ارزش معرفت شناختی خبرواحد در اعتقادات دینی، نظریه پرداز، انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم، 1391.
6- رابطه ایمان و معرفت از منظر سید بن طاووس، سخنران، انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم، پاییز 1395.
7- نشست علمی ارزش معرفت شناختی دلیل نقلی، نظریه پرداز، انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم، 1392.
8- نشست علمی اعتبار خبر واحد در عقاید دینی (3جلسه)، نظریه پرداز، مجمع عالی حکمت اسلامی، 1392.
9- نشست علمی نقد کتاب «بررسی انتقادی معرفت شناسی معاصر»، دبیر علمی، انجمن معرفت شناسی حوزه علمیه قم، 1390.
3- مسئولیتهای علمی اجرایی
- دبیر علمی اندیشه نام علوم عقلی، موسسه حکمت و فلسفه ایران، 1393 تا کنون.
- عضو شورای علمی معرفت شناسی دائره المعارف علوم عقلی، موسسه امام  خمینی، 1393 تا کنون.
- مدیر گروه بینش و اندیشه، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1388-1392.
- عضو شورای علمی گروه بینش و اندیشه، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1389 تا کنون.
- مدیر پژوهش انجمن علمی معرفت شناسی حوزه، 1389-1391.
- عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی مرکز تخصصی فلسفه حوزه علمیه قم.
- مدیر طرح نظام¬ موضوعات پژوهشی فلسفه و تمدن.
- دبیر طرح نظام موضوعات معرفت شناسی دینی.
4- ارزیابی و داوری:
ارزیابی ده¬ها مقاله علمی پژوهشی در مجلات اندیشه نوین دینی، جاودان خرد، علوم انسانی صدرا، مطالعات معرفتی، و همایشهای بین المللی.
ارزیابی و داوری چندین کتاب از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.