ملاحظاتی در باره کتاب «فلسفه ی فلسفه اسلامی»

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۰۷:۰۰ ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ و در حوزه های فلسفه اسلامی - ۰ نظر
ملاحظاتی در باره کتاب «فلسفه ی فلسفه اسلامی»
دکتر فنایی اشکوری در مقاله‌ای به نقد کتاب فلسفه فلسفه اسلامی اثر حجت‌الاسلام دکتر خسروپناه پرداخته است

فلسفه اسلامی، عمر طولانی و پایداری را سپری کرده است و زمان آن رسیده است تا با نگاهی معرفت شناسانه به وصف و تبیین و ارزیابی درجه دوم آن پرداخت و پرسش های فلسفه مضافی را از فلسفه اسلامی جویا شد. برای دستیابی به پاسخ های معرفت شناسانه، تحقیق فلسفه فلسفه اسلامی یا فلسفه پژوهی در حوزه مکاتب فلسفه اسلامی ضرورت می یابد. پرسش هایی مانند چیستی فلسفه اسلامی، روش شناسی، ترابط آن با سایر علوم و معارف، تبیین گزاره های فلسفی، آسیب شناسی، کشف ساختار فلسفه اسلامی، مقایسه گرایش ها و رویکردهای گوناگون و جایگاه فلسفه اسلامی، مقایسه روش و ساختاری با فلسفه های غرب و کارکردهای فلسفه اسلامی، نمونه ای از این نگرش معرفت شناسانه و درجه دوم است. نوآوری ها و نقدهای مطرح شده در کتاب فلسفه فلسفه اسلامی به شرح ذیل بیان می گردد: - کشف چهار مدل فلسفه های مضاف به علوم و امور با رویکرد تاریخی یا منطقی؛ - تأسیس دو مدل از فلسفه های مضاف به علوم و امور با رویکرد تاریخی و منطقی (نظریه دیدبانی)؛ - تأسیس فلسفه فلسفه اسلامی؛ - تحلیل و ارزیابی و نقد تعاریف فلسفه اسلامی؛ - تعریف جدیدی از حکمت نوین اسلامی با عنوان حکمت خودی؛ - تطبیق حکمت خودی با نظام های فلسفی و علمی مشابه؛ - تبیین واژه های کلیدی و نظام مند کردن تعاریف فیلسوفان. این تحقیق که با عنوان فلسفه فلسفه اسلامی (نظریه ضرورت نوآوری در فلسفه اسلامی و تأسیس حکمت نوین اسلامی) ارائه می گردد، با رویکرد تاریخی و منطقی به برخی از پرسش های درجه دوم و درباره فلسفه اسلامی پرداخته است. کتاب فلسفه فلسفه اسلامی در هشت گفتار سامان یافته است: گفتار اول: چیستی و گونه های فلسفه های مضاف؛ گفتار دوم: نظریه دیدبانی (تأسیس فلسفه مضاف تاریخی- منطقی)؛ گفتار سوم: چیستی فلسفه فلسفه اسلامی؛ گفتار چهارم: چیستی فلسفه یونان؛ گفتار پنجم: چیستی فلسفه اسلامی؛ گفتار ششم: حکمت نوین اسلامی (حکمت خودی)؛ گفتار هفتم: ساختار و قلمرو فلسفه اسلامی؛ گفتار هشتم: آسیب شناسی فلسفه اسلامی.

این مقاله نقد و بررسی کتاب فلسفه فلسفه اسلامی نوشته حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه است..

برای دریافت مقاله فایل پیوست را دریافت کنید