عضو گروه فلسفه اسلامی

دکتر فاطمه شهیدی

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۵۶:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ و در حوزه های اعضای هیأت علمی - ۰ نظر
دکتر فاطمه شهیدی
حکمت و فلسفه: دکتر فاطمه شهیدی، استادیار گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دکتری خود را در سال ۱۳۹۱ در رشته فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی اخذ کرد .فارغ التحصیل دوره دکتری (سال 1391) رشته فلسفه از دانشگاه شهید بهشتی
پایان نامه ها:
رساله دکتری با عنوان «تبیین معنای ماهیت از نظر ابن سینا و مقایسه آن با معنای ماهیت از نظر ملاصدرا» به راهنمایی دکتر نصرالله حکمت، دکتر سید حسن احمدی و مشاوره دکتر محمد ایلخانی (پایان نامه برتر گروه فلسفه در سال 1391)
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بازسازی نظریه معقولیت ریچارد فولی» به راهنمایی دکتر سعید زیباکلام و مشاوره دکتر احد فرامرز قراملکی از دانشگاه تهران
مقالات:
«مقایسه بحث تمایز وجود و ماهیت از منظر ابن سینا و سهروردی»، 1387، حکمت سینوی (دانشگاه امام صادق (ع))
«معنای ماهیت در آثار فارابی»، 1390، مجله معرفت (دانشگاه شهید بهشتی)
«شأن ماهیت بدون وجود: مطالعه ای تطبیقی میان فلسفه ابن سینا و حکمت متعالیه»، 1391، حکمت سینوی (دانشگاه امام صادق (ع))
«بررسی نسبت دو معنای ماهیت (ما یقال فی جواب ما هو و ما به الشیء هو هو) در فلسفه ابن سینا»، 1392، حکمت سینوی (دانشگاه امام صادق (ع))
«مطالعه ای تطبیقی پیرامون معنای "طبیعت" از نظر ابن سینا و ملاصدرا»، 1391، مجموعه ابن سینا پژوهشی (تحت نظر خانم دکتر فنا)
مدخل «سید ابوالحسن رفیعی قزوینی»، 1382، دانشنامه جهان اسلام
مدخل «محمد دهدار»، 1383، دانشنامه جهان اسلام
مدخل «علامه حائری سمنانی»، 1384، دانشنامه جهان اسلام
مدخل «خیام (بخش فلسفی)»، 1387، دانشنامه جهان اسلام
«سید ابو الحسن رفیعی قزوینی اوستاد اوستادان»، 1387، کتاب ماه فلسفه
سوابق تدریس:
منطق کاربردی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385
فلسفه اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387-1390
مکاتب فلسفی غرب (دوره اول)، دانشگاه امام صادق (ع)، 1389-1390
تاریخ فلسفه غرب (یونان و روم)، دانشگاه الزهراء (س)، 1391
کلام قدیم، دانشگاه الزهراء (س)، 1391
فلسفه اسلامی، حوزه علمیه بنت الهدی صدر، 1387-1388

حوزه های پژوهش:
فلسفه اسلامی با تمرکز بر فلسفه فارابی و ابن سینا
اصطلاح شناسی فلسفه اسلامی
مطالعات تاریخی در فلسفه اسلامی.