با تدریس استاد عبدالرسول عبودیت

درس‌گفتار آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۵۷:۰۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ و در حوزه های بانک صوت وتصویر - ۰ نظر
درس‌گفتار  آشنایی با مبانی حکمت متعالیه

نسخه‌های صوتی درس‌گفتار مبانی حکمت متعالیه با تدریس استاد عبدالرسول عبودیت ....

.