با تدریس دکتر مهدی ذاکری

آشنایی با فلسفه ذهن + صوت

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۳۹:۰۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ و در حوزه های فلسفه غرب - ۰ نظر
آشنایی با فلسفه ذهن + صوت
آشنایی با فلسفه ذهن با تدریس دکتر مهدی ذاکری در دوازده جلسه....

...