با تدریس دکتر محمد محمدرضایی

بررسی اندیشه‌های کانت

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۴۶:۰۰ ۱۳۹۱/۱۱/۰۸ و در حوزه های بانک صوت وتصویر - ۰ نظر
بررسی اندیشه‌های کانت

نقد و بررسی اندیشه های کانت توسط دکتر محمد  محمدرضائی در نوزده جلسه..

...