گزارش صوتی نشست علمی فلسفه معاصر در ایران و ترکیه

نوشته شده در تاریخ ۱۹:۵۱:۰۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ و در حوزه های بانک صوت وتصویر - ۰ نظر
گزارش صوتی نشست علمی فلسفه معاصر در ایران و ترکیه
حکمت و فلسفه: نشست علمی فلسفه معاصر در ایران و ترکیه برگزار شد.