سخنرانی دکترامیر احسان کرباسی زاده عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با موضوع " تجربه گران در مواجه با مفهوم بی‌نهایت"، برگزار شد.

نوشته شده در تاریخ ۲۰:۰۵:۰۰ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
سخنرانی دکترامیر احسان کرباسی زاده عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با موضوع " تجربه گران در مواجه با مفهوم بی‌نهایت"، برگزار شد.
حکمت و فلسفه: آقای دکتر کرباسی زاده مدیر گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در جلسات دوره‌ای اعضای هیأت علمی مؤسسه سخنرانی خود را با موضوع " تجربه گران در مواجه با مفهوم بی‌نهایت "، ارائه کردند.

چکیده این سخنرانی در ادامه آمده است.
در تجربه با هیچ چیزی که بی‌نهایت بزرگ یا بی‌نهایت کوچک باشد مواجه نمی‌شویم اما در ریاضیات و فیزیک دائما از بی‌نهایت کوچک‌ها و بی‌نهایت بزرگ‌ها سخن می‌گوییم. چگونه می‌توان در عین وفا داری به سنت تجربه گرایی، درباره بی‌نهایت‌ها سخن گفت؟ در این سخنرانی به مواجهه هیوم با مفهوم بی‌نهایت می‌پردازم. هیوم در مورد بی‌نهایت بزرگ عامدانه چیزی نمی‌گوید. اما در مورد بی‌نهایت کوچک و مساله تقسیم پذیری جسم الی غیر النهایه در رساله به تفصیل سخن می‌گوید. وی معتقد است که تقسیم پذیری بی‌نهایت جسم هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل، نامعقول به نظر می‌رسد. چرا که در حالت اول اجزاء تقسیم شده  جسم از هم تمایزی ندارند پس نمی‌توانند وجود داشته باشند و در حالت دوم تجمع نامتناهی جزء، مقدار نامتناهی ایجاد می‌کند که با فرض اولیه تناهی اجسام فیزیکی ناهمخوان است. هیوم معتقد است که اجسام از اجزاء لایتجزی با عنوان minima sensibilia  تشکیل شده‌اند. این اجزاء رنگ و صلبیت دارند اما فاقد بعد هستند. در  انتهای این سخنرانی به آزمایش هیوم برای اثبات وجود چنین هویاتی و اشکال‌های این نظریه پرداخته شده است.