سخنرانی دکتر حسن میانداری عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

از خود گذشتگی تکاملی در سایه خودخواهی تکاملی

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۲۴:۰۰ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
از خود گذشتگی تکاملی در سایه خودخواهی تکاملی
دکتر حسن میانداری سخنرانی خود را در جلسه دوره‌ای اعضای هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ارائه کردند.

در این جلسه که روز دوشنبه 19 بهمن 1394 برگزار شد. میانداری ابتدا اصطلاح «تکامل» را در زیست‌شناسی تعریف کرد. سپس دربارۀ شرایط لازم و کافی انتخاب طبیعی به عنوان یک علت اصلی تکامل توضیح داد. بر اساس این برداشت، انتخاب طبیعی بـاید علیه صفت ازخودگذشتگی تکاملی عمل کند و آن را حذف کند. اما ازخودگذشتگی تکاملی باقی مانده است. نظریۀ متداول برای تبیین بقای صفت ازخودگذشتگی از خود داروین تـا دهۀ 1960، انتخاب گروه بوده است. اما جورج ویلیامز در 1966 علیه این نظریه استدلال کرد و تقریباً تمام زیست‌شناسان تکاملی اشکالات او را پذیرفتند. ولی دیوید ویلسون از دهۀ 1970 نظریۀ انتخاب گروه جدیدی را طرح کرد که بر اساس «گروه صفتی» است و اشکالات ویلیامز را ندارد. از دهه‌های 1980-1970 نظریۀ انتخاب گروه فرهنگی هم مطرح شده است که اشکالات انتخاب گروه ژنتیکی را ندارد. با وجود این اکنون بیشتر زیست¬شناسان تکاملی هیچ‌گونه انتخاب گروهی را قبول ندارند. آن‌ها ازخودگذشتگی‌ها را واقعی نمی‌دانند بلکه ظاهری می‌شمارند. و نظریۀ اصلی آن¬ها برای چنین ازخودگذشتگی¬هایی، انتخاب خویشاوند است که نوعی خودخواهی تکاملی است. حتی اگر انتخاب گروه، به ویژه نوع فرهنگی آن پذیرفته شود که فقط در انسان است، ازخودگذشتگی واقعی فردی، در سایۀ خودخواهی گروهی است.


برای شنیدن صوت جلسه می توانید از مستندات سمت چپ استفاده نمایید.