سخنرانی دکتر رضا کوهکن در جمع اعضای هیأت علمی مؤسسه برگزار شد.

«دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ (در باب گفت‌و‌گوهای علامه طباطبایی و کربن در تهران)»

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۰۲:۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
«دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ (در باب گفت‌و‌گوهای علامه طباطبایی و کربن در تهران)»
دکتر رضا کوهکن سخنرانی خود را در جلسه دوره‌ای اعضای هیأت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ارائه کردند.

در این جلسه که روز دوشنبه 19 بهمن 1394 برگزار شد. دکتر رضا کوهکن در جلسه دوره‌ای اعضای هیات علمی سخنرانی خود را با عنوان «دایره‌ای کوچک، سرمشقی بزرگ (در باب گفت‌و‌گوهای علامه طباطبایی و کربن در تهران)»ارائه نمودند.


صوت این جلسه را می‌توانید از  سمت چپ  صفحه گوش کنید و یا برای دانلود از مستندات سمت چپ استقاده نمائید.


چکیده این سخنرانی در ادامه آمده است.


در ابتدا، واژگان «دایره» و «سرمشق» در عنوان، واشکافی مفهومی و رمزی شد و سپس تقایل آن با سخن آرمسترانگ به هنگام گام نهادن بر ماه «:گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای انسانیت» ابراز شد و تقابل نظرگاه کربن در «اتحاد عرفای ادیان» با «اتحاد کارگران کشورها»ی مارکس بیان شد و سپس به اختصار، تاریخ گشایش آن دایره، افراد شرکت‌کننده و سرانجام ختم آن اشاره شد. از فواید و ضرورت آن برای علامه طباطبایی و تأثیراتی که وی از آن پذیرفته است سخن به میان آمد و همچنین از فواید و ضرورت‌های آن برای هانری کربن. مورد اخیر در چهار بند مطرح شد: الف) ضرورت پدیدارشناختی دایره ب) فهم حضوری مفاهیم شیعی (نظیر کتمان و تقیه) ج) مطالعة مسائلی که تشیع در حال حاضر با آنها مواجه است (مسأله مدرنیته و سنت) مکانی برای گواهی بر حقیقت تشیع. و در این میان بر بند الف تمرکز شد و حلقه‌های زنجیره معنای پدیدارشناسی کربنی، هرمنوتیک معنوی (: تأویل)، میهمانی و میزبانی، و سرانجام سرشت ازلی و استعداد پیشینی آدمیان طرح شد و بدین ترتیب، سعی شد که بند الف، قدری روشن شود.