پیش اجلاسیه «نقد انسجام گروی کیث لرر در توجیه معرفت» برگزار شد.

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۴۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
پیش اجلاسیه «نقد انسجام گروی کیث لرر در توجیه معرفت» برگزار شد.
این جلسه روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با حضور قایان دکتر حسن عبدی، عبدالله محمدی و ابراهیم دادجو به عنوان ناقدان و آقایان دکتر غلامرضا فیاضی، محمد حسین زاده و محمد محمدرضایی به عنوان شورای داوران برگزار شد.

چکیده
کیث لرر (1936م- ) معرفت‌شناس سنت فلسفه تحلیلی، استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه آریزونا، استاد پژوهش‌گر فلسفه در دانشگاه میامی است، وی رئیس پیشین بخش اقیانوسیه انجمن فلسفی امریکا (APA) و سال‌ها مدیرعامل آن بوده است. او در حوزه‌های فلسفی چون معرفت‌شناسی، زیبایی‌شناسی و اراده آزاد به پژوهش پرداخته، دارای هفت کتاب و بیش از 170 مقاله می‌باشد. وی در حال حاضر مهم‌ترین نظریه‌پرداز انسجام‌گروی در توجیه معرفت به‌شمار می¬آید.
بنا بر تحلیل سه‌جزئی رایج در معرفت‌شناسی غربی، معرفت عبارت است از باور صادق موجه. لرر در مرحله نخست، به تبیین دیدگاه‌های خویش درباره ارکان معرفت می‌پردازد. او به‌جای باور، پذیرش با هدف احراز حقیقت و اجتناب از خطا را قرار داده، درباره چیستی صدق نیز معتقد به نظریه علامت‌زدایی است. وی در پاسخ به مسأله گتیه، نقض‌ناپذیری و عدم ابتنای توجیه بر باور کاذب را به عنوان شرط چهارم معرفت مطرح می‌کند.
وی در مرحله دوم، به تبیین و نقد مبناگروی می‌پردازد. مهمترین انتقاد وی بر مبناگروی این است که تعداد بسیار اندکی از باورهای پایه وجود دارند، از این رو، نمی‌توان کاخ معرفت بشری را بر آن‌ها بنیان نهاد.
لرر در مقام مهم‌ترین نظریه‌پرداز انسجام‌گروی در توجیه معرفت، با ابداع اصطلاحات متعدد و ارائه مجموعه‌ای پیچیده از تعاریف گوناگون درصدد تبیین تحلیل خویش از حقیقت معرفت با روی‌کرد انسجام‌گروانه در توجیه برآمده، در نهایت بدین نتیجه می‌رسد که S به گزاره p معرفت دارد اگر و تنها اگر (1)  S گزاره p را بپذیرد، (2) گزاره p صادق باشد، (3) S در پذیرش گزاره p به‌طور کامل موجه باشد، یعنی پذیرش p برای شخص S بر پایه منظومه مقبول او در آن زمان نسبت به پذیرش‌های رقیب، معقول‌تر باشد، بدین معنا که منفعت معرفتی محتمل آن برای فاعل شناسا بیش از منفعت معرفتی محتمل همه رقبایش باشد، و (4) توجیه S در پذیرش گزاره p با هیچ گزاره کاذبی نقض نشود، یعنی پس از کنار گذاشتن همه باورهای اشتباه از منظومه پذیرشی فرد، پذیرش گزاره p هم‌چنان نسبت به رقبای خود معقول‌تر باشد.
افزون بر نقدهای اساسی که بر مبادی انسجام‌گروی لرر وارد است، انتقادات وی بر مبناگروی نیز ناتمام است؛ چرا که وی در مهمترین اشکالش بر این دیدگاه، از مهمترین باورهای پایه مثل اصل امتناع تناقض غفلت کرده است.
اصل دیدگاه وی نیز دارای اشکالات متعددی است. انسجام‌گروی لرر افزون بر اشکالات عام انسجام‌گروی در توجیه مثل لزوم دور و تسلسل در توجیه، گسستگی منظومه منسجم از واقعیت و نسبیت در معرفت، گرفتار اشکالات دیگری نیز می‌باشد که 1) ناتمامی اصل قابلیت اعتماد فاعل معرفت بر خودش، 2) نادرستی تفسیر انسجام به معقولیت یک پذیرش نسبت به رقبایش، 3) ناتمامی فرض منتقد دانای کل و نیز 4) نادرستی شرط چهارم و ابهام در تفسیر نقض‌ناپذیری از جمله آن‌هاست.
واژگان کلیدی: معرفت‌شناسی، معرفت، توجیه معرفتی، انسجام‌گروی، کیث لرر.