دکتر رضا کوهکن

«رمز در حکمت سهروردی: مطالعه موردی «بَلَسان»»

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۳۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
«رمز در حکمت سهروردی: مطالعه موردی «بَلَسان»»
دکتر رضا کوهکن عضو گروه ادیان و عرفان مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و فارق التحصیل دانشگاه سوربن در روز بزرگداشت شیخ اشراق سخنرانی خود را با عنوان «رمز در حکمت سهروردی: مطالعه موردی «بَلَسان»» ارائه نمودند.

«کلمات الاوّلین مرموزة و ما رَدَّ علیهم، وان کان متوجّها علی ظاهر اقاویلهم، لم یتوجّه علی مقاصدهم؛ فلا رَدَّ علی الرمز؛ تعالیم پیشینیان به رمز بیان شده است و ردّیه‌هایی که بر آنان نوشته شود و ابطال‌هایی که بر تعالیم آنان صورت گیرد، به فرض اینکه بر ظاهر گفتار آنان وارد باشد (یعنی اینکه ظاهر کلام آنان را ابطال کند)، ولکن بر مقاصد و حقایق مطمح نظر آنان وارد نیست. پس، رمز ابطال‌ناشدنی است» (مجموعه مصنفات، مجلد دوم، حکمة الاشراق، ص. 10).
در ابتدا، اساساً با تکیه بر عبارت فوق از سهروردی، یک بحث نظری در باب رمز عرضه شد و نظریة سهروردی در مقایسه با نظریه‌های علمی (: علوم مدرن) که «نظریه‌های افقی» خوانده شدند، «نظریه‌‌ای عمودی» خوانده شد و سپس ابطال‌پذیری یا ابطال‌ناپذیری این دو نوع نظریه، در تقابل با یکدیگر طرح شد. و سرانجام رمز «بَلَسان» که از رموز طرح شده در «عقل سرخ» می‌باشد عرضه شد، رمز تجرید دانسته شد و مطالب نظری مذکور در بخش اول سخنرانی، با این مثال توضیح داده شد.