«رسالة ذوقیّه با شرح شیخ‌علی مصنفک» از زبان نجفقلی حبیبی

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۲۵:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
«رسالة ذوقیّه با شرح شیخ‌علی مصنفک» از زبان نجفقلی حبیبی
دکتر حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی گفت: توجه به طبیعت در اندیشه سهروردی بسیار زیاد است به طوری که به عقیده او جهان توسط فرشتگانی به نام رب النوع مدیریت و اداره می شود.

این همایش در دوبخش برگزار شد. در بخش دوم این همایش نجفقلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی درباره موضوع «رسالة ذوقیّه با شرح شیخ‌علی مصنفک» سخنرانی کرد. وی گفت: سهروردی کتابی با نام «الواردات التقدیسات» دارد که در آن گفته جهان توسط فرشتگانی به نام رب النوع مدیریت و اداره می شود. توجه به طبیعت در اندیشه سهروردی بسیار زیاد است به همین دلیل هم به نظر من می توانیم سهروردی را فیلسوف طبیعت بنامیم. او ستارگان را مخلوق خدا می داند و معتقد است که هرکدام وظیفه ای دارند که در جهان به آن عمل می کنند.

وی افزود: کتاب «الواردات التقدیسات» بخش های مختلفی دارد در یکی از بخش های آن سهروردی هفت روز هفته را با نام ستارگان نامگذاری کرده است. مثلا روز شنبه را زحل نامیده است. علاوه براین او در کتاب نصایح اجتماعی هم کرده که به تعدادی از آن ها اشاره می کنم.

حبیبی در پایان به تعدادی از این نصایح اشاره کرد و گفت: سهروردی در کتاب نامبرده نصایح مختلفی داشته است که امیدوارم معرفی آن باب جدیدی رابرای معرفی سهروردی باز کند از جمله نصایح این کتاب به شرح زیر است؛ هرکس به نفع تو خیانت کند به ضرر تو هم خیانت می کند، دروغ فقط در گفتار نیست، دین خدا بر بینش استوار است، اینکه خدا را از سر دوستی عبادت کنی بهتر از این است که از سر ترس عبادت کنی چون عمل از روی ترس جزو صفات انسان های پست است.