نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۱۴:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»
در برخی قضایا و در برخی زبان‌ها افزون بر موضوع و محمول واژه‌ای (مانند «است»)‌وجود دارد که ربط یا رابط نام دارد...

 

نقد و بررسیِ مبانیِ اثبات «وجود رابط»

علی افضلی

دوفصلنامه علمی-پژوهشی حکمت صدرایی، سال چهارم شماره دوم بهار و تابستان 1395.

برای دریافت فایل کامل مقاله می‌توانید از مستندات سمت راست استفاده نمائید.