اختتامیه مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی»

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۳۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
اختتامیه مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی»
اختتامیه مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی»

اختتامیه مدرسه تابستانی «حکمت هنر دینی»