روز جهانی فلسفه «عقلانیت و اعتدال در جهان معاصر»

نوشته شده در تاریخ ۱۴:۲۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ و در حوزه های گزارش های عمومی - ۰ نظر
روز جهانی فلسفه «عقلانیت و اعتدال در جهان معاصر»
روز جهانی فلسفه «عقلانیت و اعتدال در جهان معاصر»

روز جهانی فلسفه «عقلانیت و اعتدال در جهان معاصر»