روز دانشجو؛ روز سرزندگی، پویندگی،پیشرفت و بینش بر همه دانشجویان مبارک باد.

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۲۶:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ و در حوزه های تک صفحه ای - ۰ نظر
روز دانشجو؛  روز سرزندگی، پویندگی،پیشرفت و بینش  بر همه دانشجویان مبارک باد.
روز دانشجو؛ روز سرزندگی، پویندگی،پیشرفت و بینش بر همه دانشجویان مبارک باد.

روز دانشجو؛
روز سرزندگی، پویندگی،پیشرفت و بینش
بر همه دانشجویان مبارک باد.