دوره‌های آموزش آزاد نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۲۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ و در حوزه های اخبار کلاس های آزاد - ۰ نظر
دوره‌های آموزش آزاد نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
برنامه نیمسال اول تحصیلی۹۷-۱۳۹۶دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.

برنامه نیمسال اول تحصیلی97-1396دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.