دوره‌های آموزش آزاد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

نوشته شده در تاریخ ۱۶:۲۹:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ و در حوزه های اخبار کلاس های آزاد - ۰ نظر
دوره‌های آموزش آزاد نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵
برنامه نیمسال دوم تحصیلی۹۶-۱۳۹۵دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.

برنامه نیمسال دوم تحصیلی96-1395دوره‌های آزاد آموزشی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اعلام شد.