اثر شایسته سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران

کتاب سنجش و اکتشاف

نوشته شده در تاریخ ۰۸:۲۲:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
کتاب سنجش و اکتشاف
حکمت و فلسفه: سنجش و اکتشاف به قلم آیت الله علی عابدی شاهرودی

کتاب سنجش و اکتشاف به سان نوشته‌ای برآمده از سنجش تدریجی عقل از طریق عقل، در چندین مبحث عمده و مترابط در دانش است که محتوای آن در طی سالیان متمادی بر پایه روش تدریجی یاد شده استخراج گشته و به نوشتارها و گفتارها تحویل برده شده است و اینک در پنج مبحث با عنوان‌های کلی متناسب و مرتبط و در دو بخش تدوین یافته است. بخش نخست که در این مجلد عرضه شده پنج مبحث عمده در دانش را دربرمی‌گیرد:

مبحث اول: شناخت علوم را مطرح می‌سازد که فلسفه علم از بحث‌های اصلی آن است و شامل مباحث مربوط به امکان برپاسازی دستگاه‌های علمی یعنی معیارهای شناخت و موازین تمایز دانش‌ها از یکدیگر نیز می‌شود.

مبحث دوم: به علم اصول فقه اختصاص یافته است

مبحث سوم: فلسفه اصول فقه را از طریق روش تحلیل و ترکیب به بررسی و پژوهش و سپس به اکتشاف می‌برد تا چیستی نوع مسائل و چیستی خود فلسفه اصول فقه را روشن شود.

مبحث چهارم: به شناخت چیستی دین و معادلات و مناسبات آن می‌پردازد.

و مبحث پنجم: مسأله عقل عملی و احکام و قوانین آن را مورد سنجش قرار می‌دهد با عنوان: عقل عملی و اعتباریات.

این اثر در سال 1393 و در 497 صفحه به قلم علی عابدی شاهرودی روانه بازار نشر شده است.