فراز و فرود فکرفلسفی منتشر شد

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۲۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ و در حوزه های اخبار و رویدادها - ۰ نظر
فراز و فرود فکرفلسفی منتشر شد
حکمت و فلسفه: کتاب فراز و فرود فکر فلسفی به قلم فیلسوف ارزشمند جتاب دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی توسط انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد.

در کتاب فرازو فرود آمده است :فلسفه، متاع بازاری نیست!

فلسفه در کوچه و خیابان و بازار حضور دارد ولی بازاری نیست و خرید و فروش آن معنی پیدا نمیکند.
اگر فلسفه بازاری شود، هویت خودش را از دست می‌دهد.
نظر فلسفی اگر به طور دقیق، نظر فلسفی باشد، از امیال و مقاصد شخصی انسان ها آزاد است و به جنبه روانی آنها نیز وابسته نیست. 
کسی که با فلسفه بیگانه است و با احکام معتبر و محکمِ عقل، سر و کار ندارد، یک موجود تک ساحتی شناخته می‌شود که در آرزوهای زودگذر خود فرورفته و هرگز نمی‌تواند از آن گرداب، بیرون آید.
کسی که از حکمِ صریح عقل پیروی نمی‌کند، در گردونه آرزوها و خواهش ها سرگردان می‌گردد و برای این سرگردانی، پایانی نمی‌توان در نظر گرفت.
کسی که به فراز و فرود اندیشه در سخن باور دارد، ناچار به «فراز و فرود فکر فلسفی» نیز اعتراف می‌کند.
زیرا فلسفه در ذات و گوهر خود جز اندیشیدن درباره مسائل اساسی و بنیادی مربوط به هستی، چیز دیگری نیست.
«فلسفه» در واقع «فلسفیدن» است و «فلسفیدن» همان چیزی است که فعالیت فکر خوانده می‌شود.
فلسفه بدون فلسفیدن، فلسفه نیست. چنان که فکر بدون فعالیت، در واقع فکر نیست.
اندیشه همواره می‌اندیشد و اگر اندیشه نیاندیشد، اندیشه به شمار نمی‌آید.